Image

Image

İlkelerimiz

Yaptığımız işin ve yapılarımızın kalitesinin, çalışanlarımızın kalitesine bağlı olduğuna inanıyoruz. Buna bağlı olarak da ilkelerimizi benimseyecek ve nitelikli adaylar ile çalışmayı hedeflemekteyiz. Bu bilinç ile  işe alım süreçlerimizi yönetiriz:

 

Sorumluluk, Dürüstlük, Güvenilirlik

Yaptığımız işte, ilişkilerimizde, etik kurallara ve hukuka, yasalara bağlı kalmak; dürüst ve açık olarak verdiğimiz sözleri tutmak; güvenilir olmak, tutarlı, öncü ve örnek olmak.

Değişime Açık, Yenilikçi

İnşaat sektöründeki ve teknolojilerindeki değişiklikleri/gelişmeleri takip ederek; yenilikçi ve yaratıcılık becerilerini geliştirilmesini desteklemek ve şirketimizin ilerlemesini sağlamak.

Verimlilik ve Etkinlik

Tüm faaliyetlerimizde proaktif davranarak fırsatları başarıya dönüştürmek; kaynakların etkin kullanıldığı, karlı ve başarılı bir şirket olmak.

Ekip Çalışması

Belirlenen değerler ve ortak hedef doğrultusunda; uyumlu, paylaşımcı, sorumluluklarının bilincinde, uzlaşmacı ve daima ülke ve şirket menfaatlerini gözeterek çalışmak.

Kalite ve Sonuç Odaklılık

yaptığımız inşaatların, evrensel standartlarda; planlanan zaman, kalite ve maliyetlerde olmasını sağlamak. Hedeflerimize; ölçülebilir, izlenebilir yönetemlerle ulaşmak.

Çalışan ve Müşteri Memnuniyeti

Müşterilerimizi varlık nedeni olarak görmek, onlara kaliteli hizmet sunarak müşteri memnuniyeti sağlamak. Çalışanlarımızın gurur duyduğu ve geleceğe güvenle baktığı bir firma olmak.

Eşitlik

Din, dil, cinsiyet, yaş, etnik köken, fiziksel engeller gibi eşitliğe aykırı görüş ve politikaları, işe alım süreçlerimizde ve proje kararlarımızın dışında tutarak her türlü ayrımcılığın karşısında durmak.

Image

Cami Mah.Şehitler Cad.
No:15 A, 34940
Tuzla İstanbul TÜRKİYE

E-Mail
info@farsyapi.com

Telefon
  • +90 216 447 47 74
Mobil
  • +90 532 422 75 49

Image
Fars Yapı Bir Arslan Demir Çelik Kuruluşudur.

Image